Bea Fariñas

Tradución | Corrección | Edición

Son licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo e cursei o Mestrado en Tradución Literaria na Universidade Complutense de Madrid. Teño formación en corrección e maquetaxe, en xestión de proxectos e en desenvolvemento de produtos editoriais multimedia. Dende 2015 traballo como tradutora, correctora e editora.

Isto é o que fago

Servizos

Os meus estudos

Formación

Formación universitaria

Licenciatura en Tradución e Interpretación

Universidade de Vigo, 2008-2013

​Mestrado en Tradución Literaria

Univesidad Complutense de Madrid,
2013-2014

 

Galego (nativa)

0C2

Español (nativa)

0C2

Inglés

0C1

Francés

0C1

Portugués

0B1

Catalán

0B1

Formación complementaria

 • Corrección profesional Cálamo & Cran, 2015
 • Creación de produtos editoriais multimedia Proxecto ASIME RED 4.0, 2018
 • Xestión de proxectos editoriais Cálamo & Cran, 2016
 • Bolsa de formación bianual no Servizo de Terminoloxía Galega Centro Ramón Piñeiro CRPIH, 2016-2017
 • Maquetaxe con InDesign Cálamo & Cran, 2017
 • Bolsa de formación anual no Servizo de Publicacións Parlamento de Galicia, 2018-2019
 • Corrección de estilo Cálamo & Cran, 2023
 • Bolsa de colaboración na Unidade de Publicacións Consello da Cultura Galga, 2022-2023

0

Outros cursos

 • El día a día en la corrección de textos. Yo me lo guiso, yo me lo como Cálamo & Cran, 2022
 • Curso avanzado de Word Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación, 2022
 • Para, piensa, sigue: la puntuación y las comas Xarxa de Traductors i Intèrprets de la Comunitat Valenciana, 2021
 • Estratexias de comunicación para servizos de normalización lingüística Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, 2020
 • Tradución xurídico-administrativa en español e galego Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación, 2019
 • Información científica: acceso, xestión, evaluación e publicación Universidade de Vigo, 2019
 • XIV Curso de verán. Traballando na calidade da lingua Universidade da Coruña, 2018
 • Redacción de documentos administrativos Universidade de Vigo, 2018
 • Redacta con claridade e mellora a túa redacción Universidade de Vigo, 2018
 • Cómo presupuestar los distintos tipos de correcciones Unión de Correctores, 2018
 • Tretetrú ('tretas, teclas y trucos') para ser un corrector más competitivo Unión de Correctores, 2018
 • ¿Una de ciencias? Ortotipografía científica para correctores Unión de Correctores, 2018
 • Estilo para la redacción y corrección científica (norma APA) Miríadax, 2018
 • Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto del español Miríadax, 2018
 • Taller de traducción literaria inglés-español Billar de letras, 2017
 • Obradoiro de escrita infanto-xuvenil Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, 2017
 • Traducción literaria en inglés: desde el Old English al Spanglish Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016
 • El libro de texto: curso de supervivencia editorial coLenguando, 2015
 • Recursos y técnicas de traducción literaria Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, 2014

0

Congresos e xornadas

 • I Jornadas de Edición y Corrección Universidad Complutense de Madrid, 2023
 • Jornadas dos Dicionários Universidade NOVA de Lisboa, 2021
 • I, II y III Jornadas En Claro. Encuentros sobre el lenguaje claro Cálamo & Cran y Archiletras, 2020-2021
 • Clear Writing for Europe 2021 Comisión Europea, 2021
 • V Xornada de Onomástica Galega: os nomes comerciais Real Academia Galega, 2020
 • Trabalengua 2020 Fundación San Millán de la Cogolla, 2020
 • A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura Consello da Cultura Galega, 2019
 • XII Xornada científica Realiter - Terminoloxía e normalización Universidade de Santiago de Compostela, 2016
 • Congreso internacional "Visibilidades da tradución" Universidade de Vigo, 2016
 • O futuro das feiras do libro en Galicia Asociación Galega de Editores, 2015
 • Saídas profesionais e ámbito de actuación da tradución e interpretación en Galicia IES Xulián Magariños, 2010
 • II Xeiras sobre a lingua galega Univeridade de Vigo, 2010
 • I Xeiras sobre a lingua galega Universidade de Vigo, 2009
Entidades coas que colaboro

Experiencia

Contacta comigo

Contacto

  Tes algunha dúbida, precisas un orzamento ou tes un proxecto no que podemos colaborar? Contacta comigo por teléfono, por correo electrónico ou mediante o seguinte formulario.